Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση και στη Διενέργεια Αρχαιρεσιών Εκλογής Νέου Δ.Σ. - ΙΠΕ
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση και στη Διενέργεια Αρχαιρεσιών Εκλογής Νέου Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΠΕ καλεί τα τακτικά μέλη του σε Γενική Συνέλευση και τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου ΔΣ την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, 16:00-19:00 (με ώρα έναρξης 16.00) στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο (Παραδείσου 18, Μαρούσι-Παράδεισος Αττικής 15125, χάρτης εδώ)

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  3. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Οικονομικός Απολογισμός
  5. Παρουσίαση Έκθεσης από Ελεγκτική Επιτροπή
  6. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
  7. Προσθήκη/τροποποίηση άρθρων του καταστατικού
  8. Παρουσίαση υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των υποψηφίων ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας.

Υπενθυμίζεται ότι:

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού του Σωματείου, η Συνέλευση απαρτίζεται από τα Τακτικά Μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, για το έτος 2020, προς το Σωματείο. Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατόν να γίνει και την ημέρα των αρχαιρεσιών.
  2. Σε περίπτωση αδυναμίας ενός μέλους να παρευρεθεί, μπορεί να εξουσιοδοτήσει γραπτώς άλλο μέλος για να ψηφίσει για λογαριασμό του. Αυτονόητο είναι ότι τόσο ο εξουσιοδοτών, όσο και ο εξουσιοδοτούμενος, πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει. Κάθε μέλος δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο εξουσιοδοτήσεις (άρθρο 6 του Καταστατικού). Μπορείτε να βρείτε την εξουσιοδότηση σε σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας και σε περίπτωση που τη χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και να έχει απαραιτήτως την υπογραφή του μέλους που εξουσιοδοτεί.

Το ΙΠΕ καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν ενεργά στη Γενική Συνέλευση ώστε να συνεχίσει την προσπάθεια αναβάθμισης της επιστήμης και του επαγγέλματος των πωλήσεων.

Για περισσσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το ΙΠΕ είτε τηλεφωνικώς (6948949594), είτε ηλεκτρονικώς (contact@ipe.org.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                       Ο Γραμματέας Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ                          ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ