Προτάσεις / Σχόλια - ΙΠΕ

Προτάσεις / Σχόλια

Προτάσεις / Σχόλια
Στείλτε μας στην παρακάτω φόρμα τις προτάσεις ή τα σχόλιά σας σχετικά με το συνέδριο μας.
Όλες οι προτάσεις ελέγχονται και εξετάζονται αναλυτικά.
Οι προτάσεις σας λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν και εξετάζονται μεθοδικά, ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι
Σας ευχαριστούμε!