Γίνε Μέλος - ΙΠΕ
Γίνε Μέλος
Γίνε μέλος τώρα!

Κόστος Συνδρομών


Οι συνδρομές είναι ατομικές.
groups

Ανώτατα Στελέχη

CEO, Γενικοί Διευθυντές
Νέα Συνδρομή: 140
Ανανέωση: 100
1
groups

Ανώτερα & Μεσαία Στελέχη

Εμπορικοί Διευθυντές, Διευθυντές Πωλήσεων, Sales Managers, Area Managers, NAM, Sales Supervisors, Team Leaders, κλπ.
Νέα Συνδρομή: 100
Ανανέωση: 80
2
groups

Συνδεδεμένα Μέλη

Sales Officer, Account Officer, Sales Reps, Merchandisers, etc.
Νέα Συνδρομή: 70
Ανανέωση: 50
3

Οι προαναφερόμενες τιμές είναι τελικές και εκδίδεται ονομαστική Απόδειξη Είσπραξης. Σε περίπτωση έκδοσης Τιμολογίου επιβαρύνονται με τον αντίστοιχο ΦΠΑ.

Τραπεζικός Λογαριασμός EUROBANK 0026.0238.22.0101461220 IBAN: GR0902602380000220101461220
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γίνε μέλος και απόκτησε το προνόμιο να συμμετέχεις δωρεάν στα Ετήσια Πανελλήνια Συνέδρια Πωλήσεων που διοργανώνονται από το ΙΠΕ, στα workshop ή σε άλλες εκδηλώσεις μελών. Επίσης, μπορείς να συμμετέχεις στις κλειστές συναντήσεις κορυφής με εξειδικευμένα και υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς και με προνομιακή τιμή σε συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις άλλων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται το ΙΠΕ ή σε εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία το ΙΠΕ παρέχει αιγίδα.

Κατηγορίες & Οφέλη Μελών
Τα μέλη του Ινστιτούτου διακρίνονται σε τακτικά, συνδεδεμένα, αρωγά και επίτιμα.
"Αρωγά μέλη μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προτίθενται να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του σωματείου."
Γίνετε Μέλος του ΙΠΕ και επωφεληθείτε από τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
  • Ενημέρωση για τις εξελίξεις στον χώρο των πωλήσεων
  • Αναβάθμιση και ανάπτυξη του επαγγέλματος των πωλήσεων
  • Συνεχής ενημέρωση για τις καλύτερες πρακτικές στον χώρο των πωλήσεων
  • Ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και απόψεων
  • Πρόσβαση σε έρευνες, εκδόσεις, μελέτες
  • Συμμετοχή στα συνέδρια, εκδηλώσεις, workshops και συναντήσεις με εξέχοντα στελέχη της αγοράς που διοργανώνει το ΙΠΕ
  • Συμμετοχή με προνομιακή τιμή σε εκδηλώσεις/συνέδρια/σεμινάρια συνεργαζόμενων φορέων και οργανισμών
  • Συμμετοχή με προνομιακή τιμή σε εκπαιδευτικά προγράμματα πανεπιστημίων και οργανισμών
  • Πιστοποίηση του επαγγέλματος των πωλήσεων κατόπιν σχετικών διαδικασιών
  • Δικτύωση μελών και δημιουργία δεσμών με άλλους φορείς