Πρόγραμμα Πιστοποίησης στις Πωλήσεις - ΙΠΕ

Η ιστοσελίδα είναι σε δοκιμαστική λειτουργία και ενημερώνεται διαρκώς.

Με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ) έχει οργανωθεί Πρόγραμμα Πιστοποίησης στις Πωλήσεις. Οι θεματικές ενότητες στις Σύγχρονες Πωλήσεις είναι:

  • Τεχνικές Πωλήσεων
  • Συμβουλευτική Πώληση
  • Διοίκηση Μάρκετινγκ για Πωλητές
  • Διοίκηση Χαρτοφυλακίου Πελατών και Αγορών
  • Διοίκηση Σχέσεων Πελατών Στρατηγικής Σημασίας (Key Account Management)
  • Διαπραγματεύσεις και Διαπροσωπική Επικοινωνία στις Πωλήσεις
  • Διαχείριση Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Πωλήσεις