Πρόγραμμα Πιστοποίησης στις Πωλήσεις - ΙΠΕ

Με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ) έχει οργανωθεί Πρόγραμμα Πιστοποίησης στις Πωλήσεις. Οι θεματικές ενότητες στις Σύγχρονες Πωλήσεις είναι:

  • Τεχνικές Πωλήσεων
  • Συμβουλευτική Πώληση
  • Διοίκηση Μάρκετινγκ για Πωλητές
  • Διοίκηση Χαρτοφυλακίου Πελατών και Αγορών
  • Διοίκηση Σχέσεων Πελατών Στρατηγικής Σημασίας (Key Account Management)
  • Διαπραγματεύσεις και Διαπροσωπική Επικοινωνία στις Πωλήσεις
  • Διαχείριση Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Πωλήσεις