Λάμπρος Παπακοσμάς - ΙΠΕ

Η ιστοσελίδα είναι σε δοκιμαστική λειτουργία και ενημερώνεται διαρκώς.

Λάμπρος Παπακοσμάς

 width=

Λάμπρος Παπακοσμάς

τ. P&G Ελλάς Country Leader

Ο Λάμπρος αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο το 1989 and ξεκίνησε την καριέρα του στην P&G το 1990 στο τμήμα πωλήσεων.

Από τότε έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πολλούς εμπορικούς ρόλους και καθήκοντα, δημιουργώντας αξία για ένα συνεχώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο σε όλο τα φάσμα της ελληνικής αγοράς.
Το 2002, πήρε τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων στην Ελλάδα και από τότε έως και σήμερα εκλέγεται συνεχώς στα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων Efficient Consumer Response (ECR) και ΕΣΒΕΠ (Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων).

Το 2014 ανέλαβε τη νεοσυσταθείσα θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης Πελατών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη από την οποία υποστήριζε 10 χώρες στην ευρύτερη περιοχή.
Τον Ιούλιο του 2016 τοποθετήθηκε επί κεφαλής της P&G Ελλάδος, αναλαμβάνοντας τη θέση του Country Leader από την οποία αποχώρησε το 2018.