Η τέχνη των επιτυχημένων διαπραγματεύσεων - ΙΠΕ

7η Εβδομάδα Εκπαίδευσης

Supply Chain Institute
(Αγ. Κων/νου 40, Εμπορικό Κέντρο Αίθριο, Μαρούσι)

Εκπαιδευτής: Iωσήφ Μπούρλας
Yποβολή στο ΛΑΕΚ έως και Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
-αγοραστές/προμηθευτές
-product managers
-στελέχη πωλήσεων
-στελέχη customer service
-στελέχη logistics