Εργαστηριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20 ωρών με τη συνεργασία του ΙΠΕ και του ΣΕΒ - ΙΠΕ

«Δημιουργώντας ευκαιρίες πωλήσεων μέσα από το δίκτυο παραγωγικότητας».

Με την υποστήριξη Coaching για την δημιουργία και υλοποίηση των Νέων Πρακτικών Εμπορικής Καινοτομίας σε Συνεργασία με τον Πελάτη.

Πού Απευθύνεται:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη πωλήσεων, Επιθεωρητές πωλήσεων, Key Accounts, περιφερειακούς διευθυντές πωλήσεων, υπευθύνους περιοχών κλπ. Σε μεμονωμένα στελέχη ή και σε ομάδες Εταιρειών. Οι συμμετοχές στο πρόγραμμα είναι δωρεάν. 100% χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Διάρκεια:
Πέντε 4ωρα σεμινάρια συνολικής διάρκειας 20 ωρών.

Αριθμός Συμμετεχόντων:
Ομάδες των 15 ατόμων

Χώρος Υλοποίησης:
Στα γραφεία της Εταιρείας PLANNING (Αγίου Κωνσταντίνου 40, Αίθριο, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 24, Τηλ: 210-6183855).

Χρόνος Υλοποίησης:
Οι Εκπαιδευτικές Συναντήσεις θα πραγματοποιούνται από τις 18:00 έως τις 21:15, τις παρακάτω ημερομηνίες*:

- Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014
- Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014
- Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014
- Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014
- Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

*Σημ.: Εάν η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι μεγάλη, θα δημιουργηθούν περισσότερες ομάδες και θα υπάρξει ενημέρωση για τις ημερομηνίες και τις ώρες διεξαγωγής του.

Σκοπός του Προγράμματος:

  • διεθνείς συνθήκες και τάσεις της αγοράς σήμερα και για τα επόμενα χρόνια, απαιτούν από τις Εταιρείες και τα στελέχη πωλήσεων τους, να υιοθετήσουν νέα κουλτούρα συνεργασίας με τους πελάτες τους και να ανακαλύψουν από κοινού νέες μεθόδους και πρακτικές εμπορίας, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους και κατ’ επέκταση τις πωλήσεις τους.
  • Η βασική επιδίωξη είναι η σταθεροποίηση, ανάκαμψη και ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω της εισαγωγής παρεμβάσεων λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας στις τρέχουσες πρακτικές λειτουργίας τους.
  • Το πρόγραμμα αυτό ξεκινάει με την μεταφορά στους συμμετέχοντες, γνώσης και εμπειρίας σε θέματα εργασιακής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας.
  • Με την παρουσίαση ενός πλάνου ανάπτυξης καινοτομικών μεθόδων πωλήσεων σε συνεργασία με τους Πελάτες, καθοδηγεί τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν την δική τους εμπορική καινοτομία στα θέματα των τεχνικών πωλήσεων των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Οι στόχοι για τους Συμμετέχοντες:

  • Να γνωρίσουν τις έννοιες της εργασιακής ευελιξίας και της οργανωτικής καινοτομίας και να τις εφαρμόσουν στις πρακτικές συνεργασίας τους με τους πελάτες τους.
  • Να εργασθούν πάνω στις έννοιες αυτές και να σχεδιάσουν νέους τρόπους προώθησης των πωλήσεων τους από κοινού με τους πελάτες τους, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των Εταιριών που εκπροσωπούν αλλά και των Πελατών τους.
  • Εφαρμόζοντας αυτές τις νέες πρακτικές, να βελτιώσουν την συνεργασία και την κοινή πορεία τους με τους Πελάτες στους οποίους απευθύνονται, επιτυγχάνοντας για την Εταιρία τους υψηλότερες πωλήσεις.
  • Οι Εταιρίες τους, βλέποντας καλύτερα αποτελέσματα, να ενσωματώσουν αυτές τις πρακτικές στην εμπορική τους πολιτική που θα εφαρμόζουν στο μέλλον, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και των δύο πλευρών.

Αναλυτικό Πρόγραμμα - Θεματολογία:

Πρώτο4ωρο - Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014:
«Το Δίκτυο Παραγωγικότητας σε συνεργασία με τους Πελάτες μας» «Η εσωτερική λειτουργική ευελιξία»
Τι είναι - Εφαρμογές - Χρόνοι – Προϋποθέσεις – Πλεονεκτήματα - Βήματα Υλοποίησης - Ανασταλτικοί Παράγοντες – Παραδείγματα.
Τα Καινοτομικά Συστήματα Οργάνωσης
Τι είναι - Εφαρμογές - Χρόνοι -Προϋποθέσεις - Πλεονεκτήματα - Βήματα υλοποίησης - Ανασταλτικοί Παράγοντες -Παραδείγματα.

Δεύτερο 4ωρο - Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014:
«Η Οργανωτική καινοτομία»
Τι είναι – Εφαρμογές – Χρόνοι – Προϋποθέσεις – Πλεονεκτήματα - Βήματα Υλοποίησης - Ανασταλτικοί Παράγοντες – Παραδείγματα.
«Η Σχέση με το Εξωτερικό Περιβάλλον»
Τι είναι – Εφαρμογές – Χρόνοι – Προϋποθέσεις – Πλεονεκτήματα - Βήματα Υλοποίησης - Ανασταλτικοί Παράγοντες – Παραδείγματα.
«Τα 7 Εργαλεία Υλοποίησης» Η Αξιοποίηση των Ταλέντων
Τι είναι – Εφαρμογές – Χρόνοι – Προϋποθέσεις – Πλεονεκτήματα - Βήματα Υλοποίησης - Ανασταλτικοί Παράγοντες – Παραδείγματα.
Δημιουργώντας ένα πλάνο καινοτομίας Πωλήσεων
Οδηγίες προετοιμασίας της εργασίας των συμμετεχόντων

Τρίτο 4ωρο - Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014:
«Παρουσίαση Case Study-Εργασίες» Οδηγίες για την δημιουργία "Πλάνου Καινοτομίας Πωλήσεων" Εργασία σε ομάδες
Παρουσιάσεις των Εταιρικών εργασιών των συμμετεχόντων ανά ομάδα - Πλάνο Καινοτομίας
Συζήτηση - Αξιολόγηση Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις – Βελτιώσεις – Αξιολογήσεις – Συμπεράσματα Ατομικό πλάνο ανάπτυξης για τον κάθε Συμμετέχοντα (Coaching).

Τέταρτο 4ωρο - Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014:
Παρουσιάσεις των Εταιρικών Εργασιών των Συμμετεχόντων - Πλάνο Καινοτομίας
Παρατηρήσεις – Βελτιώσεις – Αξιολογήσεις – Συμπεράσματα.
Ατομικό πλάνο ανάπτυξης για τον κάθε Συμμετέχοντα (Coaching)

Πέμπτο 4ωρο - Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014:
Εκκρεμότητες ως προς τις Παρουσιάσεις Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογών μέχρι σήμερα. Τι πήγε καλά – Τι δεν πήγε - Τι θα αλλάξουμε. Πως αισθανόμαστε σαν Άνθρωποι των Πωλήσεων. Τι δεσμευόμαστε να κάνουμε στο μέλλον. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Καθοδήγηση για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν οι Προϊστάμενοι των Συμμετεχόντων για να διατηρηθεί το καλό αποτέλεσμα και να υλοποιηθεί το πλάνο Καινοτομίας.

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης:
70% πρακτική και 30% θεωρία σε κάθε ενότητα. Πλήρης ενεργοποίηση των συμμετεχόντων με την φιλοσοφία του coaching. Παίξιμο ρόλων σε πρόσφατα "γεγονότα της αγοράς". Ασκήσεις και εργαστήρια σε κάθε θεματική ενότητα. Βιωματική συμμετοχή των συμμετεχόντων. Πίνακες-εργαλεία δουλειάς τα οποία μένουν. Άμεση εφαρμογή των διδαχθέντων στην αίθουσα με Πελάτες. Δεσμευτική διαδικασία των συμμετεχόντων. Προσωπική καθοδήγηση στον κάθε συμμετέχοντα.

Το επόμενο βήμα μετά την Εκπαίδευση:
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα υπάρξει επικοινωνία (δύο- τρεις φορές μέχρι το τέλος του 2014) με τον κάθε συμμετέχοντα προκειμένου να υποστηριχθεί και να καθοδηγηθεί (Personal Coaching) στην υλοποίηση τoυ πλάνου καινοτομίας.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, επικοινωνήστε στο e-mail: contact@ipe.org.gr ή στο Τηλέφωνο: 6948-949594