Αρχαιρεσίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΙΠΕ - ΙΠΕ

Αρχαιρεσίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΙΠΕ

Στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχωράει το ΙΠΕ, την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 και ώρα από 15:00 έως 17:00 στο Ote Academy, Πέλικα και Σπάρτης, Μαρούσι 151 22.
Xάρτης πρόσβασης

Μέλη ΙΠΕ
Καλούμε όλα τα μέλη του ΙΠΕ να συμμετέχουν στην ψηφοφορία ανάδειξης νέου ΔΣ αλλά και να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για μια θέση στο νέο ΔΣ που σήμερα έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ από στελέχη με νέες ιδέες, ικανότητες, δύναμη και θέληση για σημαντικά επιτεύγματα.

ΜΗ μέλη ΙΠΕ
Για όσους επιθυμούν να γίνουν τακτικά μέλη του ΙΠΕ και να συμμετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης νέου ΔΣ αλλά και να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για μια θέση στο νέο ΔΣ ακολουθούν πρώτα τη διαδικασία της αίτησης συνδρομής εδώ και στη συνέχεια ακολουθούν την ίδια διαδικασία με παραπάνω (Μέλη ΙΠΕ)

Σύμφωνα με το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΙΠΕ

«… To Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έναι ενδεκαμελές και αποτελείται από 10 μέλη εκλεγόμενα από τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη του σωματείου και 1 μέλος εκλεγόμενο από τα οικονομικά τακτοποιημένα συνδεδεμένα μέλη του σωματείου. Εκλέγεται για τριετή θητεία που αρχίζει από την ανακοίνωση εκ μέρους της εφορευτικής επιτροπής των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών και λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ. από την Τατκτική Γενική Συνέλευση. Η ψηφοφορία εκλογής είναι μυστική και γίνεται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση…» (άρθρο 9)

“…Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατόν να γίνει και την ημέρα των γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών…» (άρθρο 20)

«…Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά και συνδεδεμένα μέλη του Συλλόγου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους….» (άρθρο 21)

«…Οι πρώτοι έξι σε σταυρούς μη εκλεγέντες υποψήφιοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη…» (άρθρο 21)

Δείτε το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο εδώ

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΠΕ ΕΚΛΟΓΕΣ 2017

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΠΕ

Πιστεύουμε ότι όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε να γίνει ακόμη πιο δυνατή η «φωνή» των στελεχών του κλάδου των πωλήσεων, μέσα από έναν ανεξάρτητο οργανισμό, που στόχο δεν έχει χρηματικά οφέλη αλλά την αναβάθμιση του επαγγέλματος.