Διοικητικό Συμβούλιο - ΙΠΕ
Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ».
Πρόεδρος

Αντώνης Ποταμίτης, Πρόεδρος Ομίλου Επιχειρήσεων WEST SA

person-photo
Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Ζητρίδης, Managing Director
Helidoni Group

person-photo
Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Παπαγιαννόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής LEASEPLAN HELLAS

person-photo
Υπεύθυνη Οικον.& Διαχείρισης

Ελένη Κοντού, Commercial Coordinator MENARINI HELLAS

person-photo
Μέλος ΔΣ

Περικλής Κατριβάνος, Εμπορικός Διευθυντής GREENBEVERAGES (ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ)

person-photo
Μέλος ΔΣ

Θανάσης Μπέης, Head of Sales ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

person-photo
Μέλος ΔΣ

Γιώργος Παστίδης, Sales Learning & Development Director, ERICSSON

person-photo
Μέλος ΔΣ

Δημήτρης Σιανδρής, Founder & Managing Director, orb consulting

person-photo
Μέλος ΔΣ

Χρήστος Τσεντεμείδης, Γενικός Διευθυντής ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

person-photo
Μέλος ΔΣ

Πέτρος Χανής, Head of Shopper &
Customer Marketing BEIERSDORF

person-photo
Συνδεδεμένο Μέλος

Κων/νος Σταθόπουλος, Business Development Manager WPS

person-photo
Αναπληρωματικό Μέλος

Ειρήνη Τσεβδού, Regional Sales Director MED/BEAST BONDUELLE

person-photo
Αναπληρωματικό Μέλος

Δημήτρης Συνοδινός, Commercial Director KONVA (TRATA)

person-photo
Αναπληρωματικό Μέλος

Παναγιώτης Αδαμαντιάδης, Commercial Director ELVIDA FOODS

person-photo
Αναπληρωματικό Μέλος

Μάνος Χριστοφόρου, Business Development Manager Corporate Accounts ASK2TRAVEL Group

person-photo
Αναπληρωματικό Μέλος

Ιωακείμ Καλλιβρούσης, Διευθύνων Σύμβουλος PRINTOPIA

person-photo
Αναπληρωματικό Μέλος

Καλυψώ Διαρεμέ, Commercial Manager Greece & Cyprus – Global Head of Cruise Logistics, ATPI (Marine Travel)

person-photo