Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - ΙΠΕ

Πραγματοποιηθήκε την Πέμπτη 15 Ιουνίου στο ΟΤΕ ACADEMY το workshop στην Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας με εισηγητή τον κο. Θάνο Μαύρο EY (Ernst Young), ο οποίος παρουσίασε τα νέα μοντέλα της ψηφιοποιημένης και βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι Εφοδιαστικές Αλυσίδες δεν είναι πλέον γραμμικά, αλλά πολύπλοκα οικοσυστήματα σε πλατφόρμες με δυνατότητα cloud, που απαιτούν θεμελιώδη «επανεφέυρεση» των δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας.