Υπουργός Τουρισμού - Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΝΔ) και πρ. Υπουργός Τουρισμού