Αντιπρόεδρος & CEO, ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Κωνσταντίνος Γεράρδος είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και είναι κάτοχος Bachelor σε International Business από το Eckerd College ων Η.Π.Α. Εργάζεται στο ΠΛΑΙΣΙΟ 25 χρόνια τώρα από το 1995, έχοντας περάσει από διάφορες θέσεις. Έχει κυρίως ασχοληθεί με την ανάπτυξη των καταστημάτων, το e-commerce και το marketing, ενώ πλέον έχει τη θέση του Αντιπροέδρου και CEO της εταιρείας.