ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  • Νοέμβριος 2017 – Σήμερα ( 2 έτη 8 μήνες ): Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., Διευθυντής Πωλήσεων
  • Ιανουάριος 2013 – Οκτώβριος 2017 ( 4 έτη 10 μήνες): CHIPITA S.A., Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης ( Εμπορική ευθύνη 10 Ευρωπαϊκών Χωρών )
  • Οκτώβριος 1997 – Οκτώβριος 2012 ( 15 έτη 1 μήνας): ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε, Διευθυντής πωλήσεων
  • Ιανουάριος 1995 – Σεπτέμβριος 1997 (2 έτη 9 μήνες): ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, National Account Manager
  • Μάρτιος 1992 – Δεκέμβριος 1994 ( 2 έτη 10 μήνες): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΑΒΕΕ, Key Account Manager

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Σ.Β.Ε.Π.