Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Υποδιοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος

Είναι, από το 2004, Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το διάστημα 2012-19/9/2020 διετέλεσε NR Senior Fellow στο Brookings Institution USA. Έχει επίσης εργασθεί ως expert στο Internal Evaluation Office του IMF σχετικά με την αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος διάσωσης και στην EC το 2018. Έχει σπουδάσει οικονομικά στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Sussex (M.Phil.), Paris (Doctorate) και Harvard CES (Post-Doc). Έχει διατελέσει Fulbright scholar στο Columbia University (2008) & NBG fellow στο HO, LSE.

 

Ο Θεόδωρος Πελαγίδης έχει τουλάχιστον 70 δημοσιεύσεις σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις με κριτές.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εδράζονται στις περιοχές των Οικονομικών της Νομισματικής Ενοποίησης, της Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Νομισματικής και Οικονομικής Ολοκλήρωσης, της Θετικής Πολιτικής Οικονομίας και των Ναυτιλιακών Οικονομικών.

 

Στην Ελλάδα έχει συγγράψει 16 μονογραφίες μεταξύ των οποίων Η Προσοδοθηρία και οι Μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία (2006), Η Στιγμή της Στροφής και ο Προοδευτικός Πραγματισμός στην Ελληνική Οικονομία (2010), Κατανοώντας την Κρίση στην Ελληνική Οικονομία (2013), Μέση Γη: Η Επιστροφή του Πολιτικού Κέντρου, Θεωρία και Οικονομικές Πολιτικές (2017) και Η Ελληνική Οικονομία πριν και μετά τον Covid-19 (2020). Διεθνώς έχει εκδώσει με τον Μ. Μητσόπουλο τα βιβλία:Understanding the Crisis in Greece: From Boom to Bust, MacMillan (2011 & 2012), Greece: From Exit to Recovery?, Brookings Institution Publ. 2014, Who’s to Blame for Greece? Austerity in Charge of Saving a Broken Economy, MacMillan/Palgrave 2016, Who’s to Blame for Greece? How Austerity and Populism are Destroying a Country with High Potential, Springer/MacMillan/Palgrave 2018, 2nd Ed., Who’s to Blame for Greece? Life after Bankruptcy. Between Recovery and Sub-standard Growth, Springer/MacMillan/Palgrave 2020-21, 3nd Ed.

Έχει δημοσιεύσει κείμενα και έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις σε έγκριτα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού.