Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας & Logistics | ΣΥΝΚΑ ΑΕ