Το Πρόγραμμα συνδυάζει γνώση σε σύγχρονα συστήματα μηχανοργάνωσης στους περιζήτητους κλάδους της Πληροφορικής.
Προάγονται οι τεχνικές γνώσεις & δεξιότητες και καλλιεργείται η στρατηγική σκέψη που απαιτείται στις θέσεις αυξημένης ευθύνης στον κλάδο.