Σχεδιασμένο από έναν από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο ειδικό της Βιολογίας και της Ιατρικής του άγχους, καθηγητή κο.Γεώργιο Χρούσο, το Πρόγραμμα συνδυάζει μαθήματα από Βιοεπιστήμες και Ψυχολογία για την πλήρη κατανόηση του μηχανισμού του άγχους και του ρόλου του στην ανθρώπινη υγεία και τις ασθένειες. Εφαρμόζονται τεκμηριωμένες τεχνικές επιτυχημένης διαχείρισης άγχους, βελτίωσης της υγείας και επίτευξης ευεξίας.