12 χρήσιμα στατιστικά για το Sales Management - ΙΠΕ

Η ιστοσελίδα είναι σε δοκιμαστική λειτουργία και ενημερώνεται διαρκώς.

Η διαχείριση των πωλήσεων δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση και οι πωλητές το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. Η εταιρεία Salesforce δημοσίευσε για δεύτερη χρονιά την ετήσια έκθεσή της με πληροφορίες και δεδομένα για τον κλάδο μετά από έρευνα σε περισσότερους από 3.100 επαγγελματίες, για να κατανοήσει τα εργαλεία, τη στρατηγική και τις δυσκολίες της διαχείρισης πωλήσεων στις μέρες μας. Η έκθεση απαρτίζεται από 60 σελίδες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.salesforce.com. Ωστόσο, προτού αρχίσετε να μελετάτε μία προς μία τις σελίδες, καλό είναι να ρίξετε μια ματιά σε 12 χρήσιμα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη διαχείριση των πωλήσεων: 1. Το 79% των καταναλωτών θεωρεί πολύ σημαντική την αλληλεπίδραση με έναν πωλητή, ο οποίος είναι αξιόπιστος σύμβουλος. Για τους καταναλωτές δεν έχει κανένα ενδιαφέρον ένας αδιάφορος πωλητής ο οποίος απλώς προσπαθεί να κάνει πωλήσεις και μόνο αυτό! 2. Το 33% των ομάδων πωλήσεων είναι στη διαδικασία βελτίωσης της χρήσης τεχνολογίας στις πωλήσεις, θέτοντας μάλιστα την ενέργεια αυτή στους πρωταρχικούς στόχους για τους επόμενους 12 με 18 μήνες. 3. Το 62% των ομάδων πωλήσεων θεωρεί τη συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρείας όπως marketing, service κτλ. πολύ σημαντική κατά τη διαδικασία της πώλησης και την ολοκλήρωσή της. 4. Το 45% των ομάδων πωλήσεων θεωρεί ότι τα υπερβολικά διοικητικά καθήκοντα μετατρέπουν τις εσωτερικές αναποτελεσματικές διεργασίες σε πρόκληση. 5. Το 21% των ομάδων πωλήσεων λέει ότι η έλλειψη έγκαιρης αντίληψης ενδεχόμενων προβλημάτων δημιουργεί αναποτελεσματικές εσωτερικές διεργασίες στη διαδικασία των πωλήσεων. 6. Το 19% των υψηλά ιστάμενων στις πωλήσεις σημειώνει ότι η δυσκολία δράσης για τη βελτίωση μιας κατάστασης αναφορικά με τα δεδομένα που μπορεί να έχει κάποιος στη διάθεσή του, συνιστά πρόκληση για τις εσωτερικές διεργασίες. 7. Μόλις το 36% του χρόνου ενός πωλητή δαπανάται σε καθήκοντα πωλήσεων. Το 24% ξοδεύεται στη γενική επικοινωνία με πελάτες, ενώ το 12% σε πρακτική επικοινωνία με τους καταναλωτές. 8. Το 50% των ομάδων πωλήσεων χρησιμοποιεί τις οδηγίες που του έχουν δοθεί για πώληση και εκπαίδευση. Επίσης, το 98% των ομάδων πωλήσεων θα χρησιμοποιήσει τις συγκεκριμένες οδηγίες για τα επόμενα τρία χρόνια. 9. To 51% των ομάδων πωλήσεων χρησιμοποιεί δεδομένα για τα… επόμενα βήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στα τμήματα πωλήσεων και μάρκετινγκ να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των καταναλωτών και να θέτουν προτεραιότητες. Επίσης, το 96% των ομάδων πωλήσεων θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για τα επόμενα τρία χρόνια. 10. To 70% των ομάδων πωλήσεων χρησιμοποιεί τακτική προβλέψεων με βάση τα στοιχεία που αντλεί από τα αριθμητικά δεδομένα. 11. Το 76% των ομάδων πωλήσεων έχει μετατοπίσει τις προτεραιότητές του τους τελευταίους 12 με 18 μήνες, για να εστιάσει περισσότερο σε καταστάσεις ή γεγονότα τα οποία μπορούν να προληφθούν. 12. Το 54% των ομάδων πωλήσεων «είδε» θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα των πωλητών χρησιμοποιώντας «έξυπνες» ιδέες πώλησης.