Αναστολή Εκλογών ΙΠΕ 2023 - ΙΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 12ης Ιουλίου 2023


Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (Ι.Π.Ε.), έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα οι προκηρυχθείσες εκλογές της 12ης Ιουλίου 2023 (Τακτική Γενική Συνέλευση διενέργειας Αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου), να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00μμ στο OΤΕ ACADEMY, (Πέλικα & Σπάρτης, 151 22, Μαρούσι).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, δεν παρίσταται, δηλαδή, «το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακά – οικονομικά ενήμερων μελών» η Συνέλευση θα επαναληφθεί την

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 και ώρες 15:00-18:00μμ
στο ΟΤΕ ACADEMY
(Πέλικα & Σπάρτης, 151 22, Μαρούσι)

και θα θεωρείται σε απαρτία «όσα μέλη κι αν παρευρίσκονται».

Ως εκ τούτου, θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση Δ.Σ. για νέα ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.