Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια σε θέματα που αφορούν αρχές πωλήσεων, τη συμπεριφορά του πελάτη, την εξυπηρέτηση πελάτη, κ.λπ., καθώς και πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την αύξηση της αποτελεσματικότητας, τις αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας, τις τεχνικές διαπραγματεύσεων με πελάτες ώστε να μπορούν μέσω των γνώσεων που θα αποκομίσουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχημένα πωλήσεις.

Έχει σχεδιαστεί για άτομα τόσο με εκτενή όσο και με περιορισμένη εμπειρία στις πωλήσεις, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονη κατάρτιση και εξειδίκευση στη νευραλγική αυτή λειτουργία των επιχειρήσεων και να προσθέσουν ένα σημαντικό προσόν στο βιογραφικό τους που θα πιστοποιεί την κατάρτισή τους στις πωλήσεις και θα προάγει την καριέρα και την επιτυχία τους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων, τους διδάσκοντες, σχόλια αποφοίτων προηγούμενων κύκλων, καθώς και να συμπληρώσετε αίτηση συμμετοχής, στην ιστοσελίδα https://diaviou.aueb.gr/programs/1765-katartisi-poliseon-ipe-1000147