Ποιοι Είμαστε - ΙΠΕ
Ποιοι Είμαστε
Λίγα λόγια για εμάς

Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος, συστήθηκε το 2007 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή την προώθηση και την προβολή του επαγγέλματος των πωλήσεων, την ανάπτυξη και δικτύωση των μελών του, την καλλιέργεια συνεργειών με άλλους φορείς, έχοντας ως μέλη του ανώτερα και ανώτατα στελέχη της ελληνικής αγοράς και του επιχειρείν.

Ιστορία

Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος συστήθηκε το 2007 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή την προώθηση και την προβολή του επαγγέλματος των πωλήσεων, την ανάπτυξη και τη δικτύωση των μελών του και την καλλιέργεια συνεργειών με άλλους φορείς. Σήμερα, έχει πλέον καταστεί ο πιο ισχυρός φορέας και αυθεντικός εκφραστής της κοινότητας των πωλήσεων. Στις δραστηριότητές του συμπεριλαμβάνονται συνέδρια, βραβεία αριστείας πωλήσεων, workshops, συναντήσεις με keynote speakers, ενημερωτικές εκδηλώσεις με θεματολογία από την επικαιρότητα, παροχή αιγίδας σε πανεπιστημιακά προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου υποστηρίζοντας τη διά βίου κατάρτιση των στελεχών πωλήσεων, πρόγραμμα Mentoring για την ενίσχυση της προσωπικής εξέλιξης των μελών του, πρόγραμμα ψυχικής ενδυνάμωσης για τα μέλη του και το οικογενειακό τους περιβάλλον, δεκαπενθήμερη διαδικτυακή ενημερωτική εκπομπή κ.ά. Ενώ, αναπτύσσει συνέργειες με στρατηγικούς συνεργάτες και οργανισμούς με στόχο την ανάπτυξη δράσεων για την υποστήριξη των μελών του.

Δείτε τo video του ΙΠΕ

Όραμα

Να αποτελούμε:

 • έναν Iσχυρό Θεσμικό Φορέα και
 • τον Αυθεντικότερο Εκφραστή της Κοινότητας των Πωλήσεων.

Αξίες

Επιτελούμε το έργο μας με:

 • Ακεραιότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Επαγγελματισμό
 • Πάθος
 • Σεβασμό
 • Πίστη πρώτα στον άνθρωπο

Σκοπός

 • Προάγουμε και Αναβαθμίζουμε το δυναμικότατο και συνεχώς εξελισσόμενο επάγγελμα των Πωλήσεων
 • Παρέχουμε στα μέλη μας συνεχή ενημέρωση με επίκαιρα και σύγχρονα θέματα Πωλήσεων
 • Προωθούμε την εκπαίδευση και την καινοτομία με εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και συστήματα) με πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Υποστηρίζουμε με τις δράσεις μας την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των μελών μας
 • Αναπτύσσουμε συνεργασία με άλλους Φορείς / Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
 • Συμβάλλουμε ενεργά στην δικτύωση «networking» των μελών

Oνοματεπώνυμο

Oνοματεπώνυμο

Oνοματεπώνυμο

Oνοματεπώνυμο

OTE ACADEMY

WEST

ελεδ