ο 1ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Πωλήσεων, The Future of Sales - ΙΠΕ

Η ιστοσελίδα είναι σε δοκιμαστική λειτουργία και ενημερώνεται διαρκώς.

ΙΠΕ Νέα

Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος και η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετιγκ διοργανώνουν τον 1ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Πωλήσεων, ‘The Future of Sales’. H Πρωτοβουλία αυτή αφορά νέους και έχει ένα διττό χαρακτήρα:  Πρώτον, να καταδείξει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες για αυτούς που σήμερα πλήττονται από ένα μαζικό κύμα ανεργίας και από έλλειψη επαγγελματικών προοπτικών, φέρνοντας τους κοντά στο χώρο των πωλήσεων και δεύτερον, προσφέροντας τους την ευκαιρία να απασχοληθούν επαγγελματικά σε εμπορικά τμήματα επιχειρήσεων. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή σπουδαστές στον ευρύτερο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και, θα λάβει χώρα σε διάφορες φάσεις από το Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2014. Η επιτροπή αξιολόγησης, που αποτελείται από Πανεπιστημιακούς, μέλη της ΕΛ.Α.Μ, Ανώτατα στελέχη εταιριών και μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., θα ανακοινώσει τη βράβευση έως 3 νικητών προπτυχιακού και έως 3 μεταπτυχιακού επιπέδου. Τα θέματα θα επιλεχθούν από πραγματικά προβλήματα που έχουν προτείνει οι χορηγοί του θεσμού αυτού καθώς και οι εταιρίες, στελέχη των οποίων είναι μέλη του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος ή συνεργαζόμενες με αυτό εταιρίες. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και η βράβευση των διακριθέντων θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος και της Ελληνικής Ακαδημίας Marketing , το καλοκαίρι του 2014.