Λιανεμπόριο: Tα στοιχεία που μπορούν να φέρουν αύξηση πωλήσεων - ΙΠΕ

Η ιστοσελίδα είναι σε δοκιμαστική λειτουργία και ενημερώνεται διαρκώς.

Η SAP ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε σε συνεργασία με την Oxford Economics, και η οποία σχετίζεται με τον δείκτη πωλήσεων των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης καταγραφής πωλήσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, ο οποίος αναπτύχθηκε από τη SAP σε συνεργασία με την Oxford Economics, μετρά τις επιδόσεις των κορυφαίων λιανεμπόρων σε όλο τον κόσμο. Είναι γεγονός πως η ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών που προέρχονται από την αγορά, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της έρευνας που συλλέχθηκαν από 120 ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων σκιαγραφούν τις τρέχουσες προκλήσεις, καθώς και τους στρατηγικούς στόχους των λιανεμπόρων. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά των λιανικών πωλήσεων βρίσκονται κάτω από τεράστια πίεση προκειμένου να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαδίζουν με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, οι περισσότερες επιχειρήσεις εξελίσσονται γρήγορα προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ τα σχετικά στοιχεία προσδιορίζουν τρία βασικά σημεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου:

  • Εστίαση σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική, καθώς οι τάσεις δείχνουν ότι ούτε οι ηλεκτρονικές, ούτε οι απευθείας πωλήσεις είναι ικανές να οδηγήσουν την επιχείρηση στην ανάπτυξη
  • Βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή εντός του καταστήματος. Δεδομένου ότι η εν λόγω ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής των περισσότερων επιχειρήσεων λιανικής, και έχει αποδώσει καρπούς, οι έμποροι πρέπει να συνεχίσουν να εξελίσσονται και να καινοτομούν ώστε να συμβαδίζουν με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους
  • Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για κάθε πελάτη, καθώς μόνο το 37% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να έχουν ολοκληρωμένη άποψη για τους πελάτες τους
«Για την ανάπτυξη της επιχείρησης τους και την ικανοποίηση των καταναλωτών, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο χρειάζεται να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους εντός του καταστήματος, να επεκτείνουν την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση μαζί τους, καθώς και να αναπτύξουν τις κατάλληλες επιχειρησιακές στρατηγικές που ενσωματώνουν αυτά τα στοιχεία και έχουν στόχο την βέλτιστη εμπειρία αγορών για τους καταναλωτές», δήλωσε ο Matt Laukaitis, senior vice president and general manager, Retail North America, SAP Industries. «Οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου που προσφέρουν στους καταναλωτές την ανάλογη ποιότητα εξυπηρέτησης, είναι πιθανόν να βρεθούν αντιμέτωποι με την «κλονισμένη εμπιστοσύνη» των πελατών τους». Τα αποτελέσματα της έρευνας που σχετίζεται με το δείκτη λιανικών πωλήσεων, με τίτλο “Reigniting Growth: Three Imperatives for Retail’s Future”, αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, τη μειωμένη δύναμη των παραδοσιακών στρατηγικών ανάπτυξης του λιανεμπορίου, όπως για παράδειγμα, η διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων. Το συμπέρασμα είναι ότι οι λιανέμποροι χρειάζεται να αναζητήσουν νέες στρατηγικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους, όπως η προσφορά βελτιωμένης εμπειρίας στους  καταναλωτές, τόσο ψηφιακά όσο και ενώ βρίσκονται στο κατάστημα. Οι επιχειρηματίες του λιανεμπορίου φαίνεται πως επενδύουν σημαντικά στην εμπειρία που απολαμβάνει ο εκάστοτε καταναλωτής στο κατάστημα, καθώς σύμφωνα με την έρευνα στο διάστημα 2004-2014 προσέλαβαν ένα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, οι οποίοι σχετίζονται με τις πωλήσεις. Μάλιστα το 97% των λιανεμπόρων που ερωτήθηκαν, δήλωσαν ότι για τα επόμενα τρία χρόνια ο βασικός τομέας στον οποίο θα εστιάσουν είναι η βελτίωση την εμπειρίας των πελατών στο κατάστημα. «Οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου βρίσκονται πλέον σε σημείο καμπής», δήλωσε ο Edward Cone, deputy director of thought leadership, της Oxford Economics. «Οι καθιερωμένες μέθοδοι που οδηγούν στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε πιο σύγχρονες προσεγγίσεις. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών τους όσο μεγάλες και αν είναι αυτές.»