Λάμπρος Γιαννούχος, Πρόεδρος Δ.Σ. - "Το ΙΠΕ μπορεί να γίνει ο πιο ισχυρός οργανισμός πωλήσεων στην Ελλάδα" - ΙΠΕ
Go to Top