Καθοδήγηση για Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων - ΙΠΕ

Το ΙΠΕ σε συνεργασία με τη RESPONSE S.A. σας προσκαλούν στο workshop με θέμα: «Καθοδήγηση για Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων». Η Καθοδήγηση συζητείται πολύ στις μέρες μας, αλλά για τα περισσότερα στελέχη των πωλήσεων που διοικούν ομάδες, δεν είναι αρκετά σαφής ο ορισμός και η σχέση με την δική τους καθημερινότητα. Στόχος του εργαστηρίου είναι να αποσαφηνίσουμε τα χαρακτηριστικά και την αναγκαιότητα για την Καθοδήγηση. Ημερομηνία: Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 Διάρκεια: 2 ώρες, 17:00’-19:00’ Χώρος: Ote Academy, Πέλικα & Σπάρτης 1, Μαρούσι Εισηγητής: Γιώργος Δρακουλάκος, Head of Commercial Learning & Development RESPONSE S.A. Απευθύνεται σε: Ανώτατα & Μεσαία στελέχη πωλήσεων που διοικούν ομάδες. Επιβεβαιώστε την συμμετοχή σας μέχρι 25/2 στο: contact@ipe.org.gr.