Χώρος

Το 10ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων θα διεξαχθεί την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, ώρες 10.00-17.00, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». (Πειραιώς 254- 177 78 Ταύρος, τηλ: 212 254 0000