Πρόγραμμα

09:30 – 10:00

Προσέλευση – εγγραφές – Καφές

10:00 – 10:30

Εισαγωγικές ομιλίες

  • Αντώνης Ποταμίτης, Πρόεδρος ΙΠΕ

10:30 – 12:00

Dr. William (Bill) A. Guillory, Founder, Innovations International (Μέρος Α΄)
«The future perfect organization: Driven by quantum thinking»

12:00 – 12:30

Διάλειμμα καφέ

12:30 – 13:30

Dr. William (Bill) A. Guillory, Founder, Innovations International σε συζήτηση με το κοινό (Μέρος Β’)
Συντονισμός: Νεκτάριος Νώτης, Δημοσιογράφος │ Founder at Notice Content and Services

13.30 – 14.30

Γεύμα και δικτύωση

14.30 – 15.30

  • Μάκης Παπαταξιάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος, Janssen, Johnson & Johnson Pharmaceutical Companies │ Πρόεδρος, PhRMA Innovation Forum │ Πρόεδρος, AmCham Pharmaceutical Committee
  • Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Vodafone Ελλάδος

15:30 – 16:00

  • Δρ. Γιωργής Κριτσωτάκις, Επικεφαλής Τμήματος Management Consulting, Accenture
    «The Post-Digital Era is Upon Us»

16:00 – 16:30

Μιχάλης Μπούσιας, Εκδότης, BOUSSIAS COMMUNICATIONS
Ευάγγελος Παπαλιός, Εκδότης, DIRECTION BUSINESS NETWORK

Γιάνννης Παπαδογιάννης, Δημοσιογράφος │ Διευθυντής, businessdaily.gr

Νίκος Χατζηνικολάου, Δημοσιογράφος │Πρόεδρος, Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) │ Μέλος Δ.Σ., Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων (ENPA)

Συντονισμός: Δημήτρης Κωνσταντέλλος, Communication & Public Affairs Advisor

Business Information & Intelligence Reporting: Trends

16:30 – 17:00

Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης, Wellness Mentor & Coach, NLP Master Coach
«Αυτοφροντίδα: Η δύναμη για επιτυχία»