Δημιουργώντας ευκαιρίες πωλήσεων μέσα από το δίκτυο παραγωγικότητας - ΙΠΕ
ΙΠΕ Νέα

Η καινοτομία στην σχέση μας με τον πελάτη - ένα εργαλείο ανάπτυξης των πωλήσεων Το Ινστιτούτο Πωλήσεων σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει, εργαστηριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20 ωρών με θέμα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Σκοπός οι συμμετέχοντες υιοθετώντας μία νέα κουλτούρα, να υποστηριχθούν να δημιουργήσουν Νέες Πρακτικές Εμπορικής Καινοτομίας σε Συνεργασία με τους Πελάτες τους. Οι συμμετοχές είναι δωρεάν - 100% χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Απευθύνεται: σε όλα τα στελέχη πωλήσεων, Επιθεωρητές πωλήσεων, Key Accounts, περιφερειακούς διευθυντές πωλήσεων, υπευθύνους περιοχών. Διάρκεια: 5 4ωρα σεμινάρια συνολικής διάρκειας 20 ωρών. Χώρος Υλοποίησης: Γραφεία της Εταιρείας PLANNING, Αγίου Κωνσταντίνου 40, Αίθριο στο Μαρούσι, 151 24. Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος, τηλ 6948 949594.