Αξία Συνδρομών ΙΠΕ 2015 - ΙΠΕ

Η ιστοσελίδα είναι σε δοκιμαστική λειτουργία και ενημερώνεται διαρκώς.

ΙΠΕ Νέα

Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος μεσούσης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης θέλει έμπρακτα να βοηθήσει τα μέλη του και τις εταιρείες συμπαραστάτες της προσπάθειάς του για το 2015. Έτσι αναδιαμορφώνει τις αξίες των συνδρομών και:

  • Επιβραβεύει τα ήδη υπάρχοντα με μείωση της αξίας ανανέωσης τους.
  • Διαχωρίζει τα τακτικά μέλη σε Ανώτερα και Μεσαία με αντίστοιχες αξίες μειωμένες αξίες για τα μεσαία.
  • Δημιουργεί νέα κατηγορία συνδρομών για εταιρείες που θα ήθελαν να πληρώσουν την συνδρομή στελεχών τους.
  • Δημιουργεί τρείς κλίμακες για τις εταιρικές συνδρομές και τέλος.
  • Μειώνει την αξία νέου και την ανανέωση συνδεδεμένου μέλους.
Συνοπτικά όλα αυτά απεικονίζονται στα παρακάτω πινακάκια:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
NEA ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Γεν. Δ/ντες, Εμπορικοί Δ/ντες, Δ/ντες Πωλήσεων) 100 80
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ( Area Mgrs, Key Accounts etc) 70 50
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 40 30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1-4 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 5-15 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 16-30 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 31 & ΠΑΝΩ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
NEA ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ NEA ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ NEA ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ NEA ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
(Γεν. Δ/ντες, Εμπορικοί Δ/ντες, Δ/ντες Πωλήσεων)
100 80 90 80 80 70 70 60
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
(Area Mgrs, Key Accounts etc)
70 50 60 50 50 40 40 30
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 40 30 40 30 40 30 40 30